За нас

Art Senses е регистрирана европейска търговска марка, която се ползва и с некомерсиално предназначение. Същата се предоставя на търговски компании и други лица по преценка и условия на маркодържателите. Art-Senses.com е електронна платформа за реализация на търговска дейност, наричана още "електронен магазин". За повече информация може да пишете, с конкретни въпроси или предложения, на e-mail: office@art-senses.com.