За нас

Art Senses е регистрирана европейска търговска марка, която се ползва и с некомерсиално предназначение. Същата се предоставя на търговски компании и други лица по преценка и условия на маркодържателите. Art-Senses.com е електронна платформа за реализация на търговска дейност, наричана още "електронен магазин", който се управлява от Арт Сенсес ООД, търговско дружество регистрирано по надлежния ред съгласно националното законодателство. За повече информация може да пишете с конкретни въпроси и/или предложения на e-mail: office@art-senses.com или да се обадите на някой от посочените фирмени телефони.