Политика за поверителност на информацията

Отговорност на Art-Senses.com за опазване на поверителността

Ангажираните пряко с Art-Senses.com уважаваме правото на поверителност на посетителите на платформата и свързани с нeя приложения, затова се ангажираме да защитаваме поверителността на информацията ви в онлайн режим.  Ангажираме се да съхраняваме личната информация, която ни предоставяте и да полагаме всички възможни усилия, така че да използваме информацията само по избрания от вас начин.

Тази декларация за поверителност на информацията описва действията на Art-Senses.com по отношение на поверителността в онлайн режим и обяснява начина на събиране и използване на информацията.  Тя разяснява също и мерките за безопасност, предприети с оглед спазване на поверителност.

Координати за връзка с Art-Senses.com

Ако имате въпроси или неясноти във връзка с поверителността на информацията при ползване на този уебсайт или свързано с Art-Senses.com функционалност, моля, пишете ни на електронната поща:  office@art-senses.com

Анонимност при разглеждането на сайта

Вие имате достъп до нашия уебсайт и можете да го разглеждате, без да разкривате личните си данни.  Възможно е уеб сървърите да запишат определена информация за сърфирането ви в интернет. Ако се събира такъв тип информация, тя се натрупва, за да се създават математически модели на база брой на посещенията на сайта, разглеждане на отделните страници, средна продължителност на посещенията и друга статистика за активността, а не с цел събиране на лични данни.

Събиране на лична информация

На този сайт не събираме лична информация за вас без вашето знание. За някои от функционалностите на сайта свързани с търговските операции е възможно изискване на информация, която да бъде приета като лична, но тя е номинално необходимата за правилната реализация на операциите и осъществяване на покупко-продажба.  Ние не събираме информация за нашите посетители от други източници, например от публични регистри и институции и/или частни организации.

Използване на личната информация

Art-Senses.com  няма да използва информацията ви за цели различни от посочените в настоящата политика без предварителното ви съгласие.
Част от предоставената от вас информация може да не бъде третирана като лична. Възможно е, например, да решите да предоставите на Art-Senses.com  информация, която не се изисква от вас. Това може да стане чрез формите за коментари  или други подобни механизми за предоставяне на обратна връзка, данни, въпроси, предложения, продукти, идеи и пр.  Имайте предвид, че Art-Senses.com ще считат такава информация за информация, която е предоставена без поискване и следователно не е поверителна.  

Предоставяне на лична информация на трети лица

Art-Senses.com ще бъде единственият собственик на личната информация, ако такава е събрана.  Art-Senses.com няма да продава или преотдава тази информация на несвързани с него трети лица без вашето предварително съгласие. Всички данни, които ни се предоставят във връзка с операциите по покупко-продажба на артикули от сайта, могат да бъдат предадени на обслужваща куриерска или пощенска компания във връзка с правилно логистично обезпечаване на операциите.
Ще предоставяме наличната информация на трети страни и съобразно законови разпоредби, правни процедури или по искане на оправомощен орган.

Обмен на информация между посетителите

Нашият уебсайт не носи отговорност и не следи за обмен на информация между посетители в него, чрез използването на форми за коментари и/или приложения.

Съхраняване на информация във вашия компютър – "Бисквитки"

Когато влизате в този уебсайт, е възможно да се съхрани определена информация на вашия компютър.  Обикновено такъв вид информация се описва като „бисквитки“ (“cookies”).  Тази информация позволява подобряване на навигацията и функционалността. Повечето Интернет браузъри позволяват изтриването на „бисквитки“, блокирането на всички такива или изпращането на предупреждение преди запазването им.  Следва обаче да имате предвид, че ако отхвърлите „бисквитките“, функционалността на този уебсайт е възможно да бъде ограничена.

GOOGLE „бисквитки“

Art Senses използва продукти на Google, а Google използва „бисквитки“ за много цели – например, за да запомни предпочитанията ви за Безопасно търсене, да направи рекламите, които виждате, по-подходящи за вас, да преброи колко посетители има на дадена страница, да ви помогне да се регистрирате за услуги и да защити данните ви.

Можете да видите списък с ползваните от Google типове „бисквитки“, както и да научите как се използват в рекламирането. В Декларацията за поверителност на Google се обяснява как се защитава поверителността ви при ползването от Google на „бисквитки“ и друга информация.

Опазване на личната информацията

Art-Senses.com взема необходимите предпазни мерки, за да опазва цялата информация, получена от нашите онлайн посетители, от неразрешен достъп и употреба, като в стремежа си да гарантираме поверителността на информацията ние периодично преразглеждаме мерките за сигурност.  

Запазване на информацията

Art-Senses.com няма да запазва лична информация, ако такава е събрана, за период по-дълъг от необходимия за целите, за които е изискана.

Заличаване на информацията

Вие можете по всяко време да премахнете всяка информация, която сте предоставили за продължително време, като изтриете профила си от Моят профил и натиснете Редакция данните в профила. Отдолу ще откриете бутон Изтриване на профил. Попълнете всички полета на формуляра и данните ви ще бъдат премахнати в рамките на 24 часа. Ако срещате затруднения, можете да ни пишете на адрес: office@art-senses.com. Ние ще извършим всичко необходимо, за да ви съдействаме. 

Връзки към отделни сайтове

Този уебсайт може да съдържа връзки към други уебсайтове, поддържани от трети страни.  Art-Senses.com не носи отговорност за поверителността на информацията или за другите практики на уебсайтове на трети страни, не носи отговорност и за съдържанието на сайтове, към които има връзка.  Потребителят ползва тази информация на свой собствен риск.  Препоръчваме ви да прочетете и разберете декларациите за поверителност на информацията на тези сайтове.

Злоупотреба с лична информация

Възможно е Art-Senses.com да обработва и съхранява информация за вас, която не е била предоставена от вас лично. Ако имате данни за подобна злоупотреба с данни, моля, уведомете ни на електронна поща: office@art-senses.com

Промени в настоящата политика за поверителност на информацията

Art-Senses.com си запазва правото да внася изменения и допълнения в настоящата Политика за поверителност на информацията по всяко време.  Ето защо ви препоръчваме редовно да проверявате актуалната Политика.