Условия за ползване

Art-Senses.com е електронна платформа за реализация на търговска дейност, наричана още "електронен магазин".

Тези Условия уреждат правилата за използването, включително реализирането на покупко-продажби чрез този електронен магазин.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Условията на Art-Senses.com са задължителни за всички потребители на тази електронна платформа и използването ѝ означава, че съответния потребител се е запознал с тях и ги приема.

Използването е доброволно и не създава търговски отношения между страните до момента на потвърждаване на плащане или доставка.

Art-Senses.com може да предлага за продажба стоки, собственост на трети страни .

Чрез използването на платформата всеки потребител се съгласява, че може да реализира по свое желание, в определен от него момент, покупка на предложена/и в електронния магазин стока/и на съответната цена и условия за доставка.

ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО ПРОДАЖБА

Чрез изпълнението на поредица от действия и потвърждаване на плащане или доставка, всеки потребител сключва договор за покупко-продажба, по силата на който, срещу заплатената от него сума, той ще получи съответната стока.  

РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО ПРОДАЖБА

Всеки потребител може да се откаже от съответната покупка и да развали договора за покупко-продажба като се задължава да върне стоката с ненарушена цялост, срещу което да получи обратно цената платена за нея. В този случай, разходите за доставка в двете посоки са за сметка на потребителя.

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Всички потребители на Art-Senses.com са защитени от съответните Европейски и Национални нормативни актове и правата, които те им дават, като настоящите Условия не могат да бъдат доминант.

При конфликт на някое от Условията на Art-Senses.com с външни нормативи, се прилагат законовите разпоредби по реда на тяхното старшинство.

 

ДОСТАВКА

Всяка от закупените стоки ще бъде доставена в близък до потребителя офис на куриерска или пощенска служба, откъдето той/тя може да я получи. При изрично заявено желание, артикулът може да бъде доставен и на адрес, срещу посочено съответно заплащане.

 

ДРУГИ

Недействителност или неприложимост на някое от условията по-горе не води до същото за другите или за общата рамка.

Тези Условия могат да бъдат променяни едностранно по всяко време, с цел защита на интересите на някоя от страните по тях или във връзка с наложени от трета страна изисквания, включително и нормативни такива.

За каквито и да е промени няма да бъдат изпращани индивидуални уведомления, а същите ще влизат в сила от деня на публикуването им в съответния раздел на Art-Senses.com.